ЕНЦИКЛОПЕДІЯ – ПОБАЧИЛА СВІТ, А СВІТ ЇЇ

«Енциклопедія. Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм» – це велика кропітка праця великого колективу авторів, які є фахівцями у даній сфері та не лише теоретично вивчили питання, а й активно впроваджують його в життя.

Такій фундаментальній роботі, як написання Енциклопедії щодо нового наукового напряму – інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму, передувало створення Асоціації «Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму» у 2016 р. (код ЕДРПОУ 40497820), засновниками та членами якої стали Національні і Державні установи України, органи місцевого самоврядування та інститути громадського суспільства за ініціативи та активної участі КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради» під керівництвом головного лікаря Лепського В. В., Всеукраїнського науково-практичного об’єднання інклюзивного туризму інвалідів та чорнобильців, голова – Каштан С. М., Національного дендрологічного парку «Софіївка» при НАН України, генеральний директор – Косенко І. С., Національного історико-археологічного заповідника «Чигирин», генеральний директор – Полтавець В. І., Національного парку «Пирятин», директор – Митропан Юрій Миколайович, та вищих навчальних закладів: Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», президент університету – академік Таланчук П. М., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ректор – Безлюдний О. І..

На сучасному етапі питання охорони здоров’я повинні розглядатися на рівні питань національної безпеки, тому що це впливає не тільки на розвиток суспільства сьогодні, а й на стан популяції в майбутньому. Здоров’я, за визначенням ВООЗ, це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби чи каліцтва. Це не лише відсутність захворювання, але й сприятлива можливість створити умови доступності в усі сфери життєдіяльності людини та реалізувати можливості людського потенціалу. До факторів, що визначають здоров’я населення, належать: відтворення здоров’я, його формування, витрата і відновлення.

Процес відновлення здоров’я включає рекреацію (відпочинок), лікування і медико-соціальну реабілітацію (відновне лікування), тобто відновлення соціального статусу хворих та інвалідів.

Нині гостро постає питання відновлення людського та трудового потенціалу, залучення осіб з обмеженими можливостями до життя суспільства, їх активної інклюзії в діяльність громад. «Енциклопедія. Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм» – це велика кропітка праця великого колективу авторів, які є фахівцями у даній сфері та не лише теоретично вивчили дане питання, але й активно впроваджують його в життя.

В енциклопедії здійснено аналіз інклюзивних відносин в сучасній медичній та соціально-реабілітаційній системі України (здоров’я, інвалідність, інклюзія). Надзвичайно важливим є озвучення основних бар’єрів, пов’язаних із «інвалідністю» у суспільстві та основних моделей соціальної поведінки українського соціуму по відношенню до осіб з інвалідністю.

Велике практичне значення для медичних, освітніх та соціальних фахівців, психологів, що працюють із сім’ями, матиме розділ книги «Функ­ціонування сім’ї, яка має дитину-інваліда: проблеми та перспективні моделі поведінки».

Укладачі енциклопедії на прикладі розвитку інклюзії у міжнародному просторі, зокрема інклюзивної освіти в країнах Західної Європи, звертаються до української моделі інклюзивної освіти та інклюзії як засобу (методу) соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

У виданні акцентовано увагу на психологічних засадах медико-соціальної інтеграції, переліку медичних показань для застосування елементів Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму за кодами Міжнародного класифікатору хвороб (МКХ-10), схарактеризовано Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм як засіб соціально-психологічної реабілітації та адаптації.

Автори провели значну роботу з моніторингу сучасних рекреаційних можливостей в Україні для інклюзивних туристів, вивчення об’єктів природно заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення на території Черкаської області та повною мірою представили їх у виданні. В енциклопедії проаналізовано та узагальнено практичний досвід структурних підрозділів, установ та організацій України щодо впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму.

Для медичних, соціальних працівників, фахівців у сфері туризму корисним буде ознайомлення з видами реабілітаційних заходів, які можуть застосовуватися в інклюзивному реабілітаційно-соціальному туризмі.

Автори енциклопедії діляться досвідом реалізації проекту «Розвиток Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму з урахуванням доступності для осіб з інвалідністю, чорнобильців, учасників бойових дій та ветеранів АТО і праці».

Енциклопедія багато ілюстрована світлинами і схемами, що візуалізує інформацію, полегшує сприйняття та підвищує цінність унікального видання.

Губенко Інна Яківна, ректор Черкаської медичної академії, кандидат медичних наук, доцент, академік Української академії наук, заслужений лікар України, повний кавалер ордена «За заслуги»

Лепський Владлен Володимирович, директор Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради», кандидат медичних наук, емеритований професор, Заслужений лікар України.