ТУТ КОМПРОМІС НЕДОРЕЧНИЙ

Роль Держенергонагляду в процесі підготовки суб’єктів відносин у сфері теплопостачання до опалювального періоду 2013-2014 рр.

Одним із головних завдань держави у сфері теплопостачання є забезпечення надійного постачання теплової енергії як одного з необхідних елементів безпеки людини. Контроль за виконанням цього важливого завдання покладено на Державну інспекцію з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі Держенергонагляд), яка на сьогоднішній день є єдиною державною організацією в країні, що здійснює наглядові функції з контролю за технічним станом та організацією експлуатації енергетичного обладнання суб’єктами відносин у сфері теплопостачання та режимів відпуску і споживання теплової енергії.

З цією метою Держенергонагляд щорічно проводить комплекс заходів по забезпеченню дієвого контролю за підготовкою суб’єктами господарювання енергетичних господарств до опалювального періоду.

Так, для посилення контролю за підготовкою енергетичних господарств суб’єктів господарювання до опалювального періоду Держенергонаглядом видано розпорядження від 20.05.2013 № 7 «Про посилення контролю за підготовкою енергетичних господарств суб’єктів господарювання до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років», у якому передбачено додаткові заходи спрямовані на посилення впливу інспекції на процес підготовки енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 року» від 26.06.2013 № 494-р Держенергонаглядом було видано розпорядження «Про додаткові заходи з посилення контролю за підготовкою суб’єктів господарювання до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років» від 22.07.2013 № 13.

На виконання зазначених розпоряджень та з метою своєчасної та якісної підготовки енергетичного обладнання і теплових мереж, інспекціями Держенергонагляду у регіонах направлено керівникам підприємств та організацій майже 4,5 тисячі інформаційних листів щодо вимог інспекції з організації заходів стосовно проведення кампанії з ремонтно-профілактичних робіт на підпорядкованому енергетичному устаткуванні.

Проведено аналіз та визначено підприємства та організації, в яких у минулому опалювальному періоді відбувалися численні порушення енергопостачання, та вжиті заходи з їх обов’язкової перевірки.

Проінформовано органи місцевого самоврядування про всі негаразди, які виявлялись інспекцією в процесі здійснення заходів енергетичного нагляду. Проведено щотижневі моніторинги стану підготовки енергетичних об’єктів та мереж і перевірки їх готовності до опалювального періоду.

У ході проведення заходів з контролю за технічним станом теплоенергетичного обладнання суб’єктів господарювання інспекція Держенергонагляду постійно виявляє приблизно 60% порушень вимог діючих нормативно-технічних актів, які носять організаційний характер.

У першу чергу, це є наслідком низького професійного рівня підготовки теплотехнічного персоналу, особливо посадових осіб, відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію енергетичного обладнання.

З метою підвищення рівня підготовки персоналу, за ініціативою Держенергонагляду розроблено і погоджено з Мінрегіонбудом України та Держгірпромнаглядом України проект типової програми навчання в спеціалізованих навчальних закладах осіб, відповідальних за теплові господарства суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, який надано спеціалізованим навчальним закладам для впровадження у навчальний процес.

З початку підготовки до опалювального періоду інспекціями Держенергонагляду в областях, містах Києві та Севастополі перевірено технічний стан 48166 енергетичних господарств суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, у тому числі 8575 джерел теплової енергії та майже 39,5 тисячі внутрішньобудинкових систем теплоспоживання.

ДОВІДКА

Станом на 01.10.2013 в країні нараховується 519 теплопостачальних організацій, з яких 31 підпорядковано Міненерговугілля України, та 502 теплопостачальні організації інших форм власності, на балансі та управлінні яких знаходиться понад 17 тисяч джерел теплової енергії (обладнаних понад 90 тис. котлів типу НИИСТУ, Шухова-Берлінга, НРЧ, Стребеля, Енергія). Приблизно чверть котлів функціонують понад 20 років. Значна кількість (38%) котлів малоефективна, з коефіцієнтом корисної дії 65-75% на газі та 70 % на твердому паливі.

Централізованим теплопостачанням в країні охоплено майже 213,9 тис. споживачів теплової енергії, в тому числі:

- медичних і лікувальних закладів – 6450;

- дошкільних та дитячих закладів – 12217;

- шкіл – 18389;

- професійних та вищих навчальних закладів – 2175;

- житлових будинків – 147027.

На сьогоднішній день технічний стан значної кількості теплових мереж, які знаходяться у власності та управлінні суб’єктів господарювання, не відповідає вимогам нормативних-технічних документів. Так, терміни експлуатації теплових мереж (магістральних, розподільчих та мереж гарячого водопостачання), які знаходяться на балансі теплопостачальних організацій, становлять:

• до 10 років – 21%;

• до 25 років – 36%;

• більше 25 років – 43%.

Значна частина теплових мереж знаходиться в зоні постійного та періодичного підтоплення.

У 50% прокладених магістральних та розподільчих трубопроводів теплових мереж спостерігається інтенсивна зовнішня корозія металу. У такому ж стані фізичного зносу знаходяться і вузли керування більшості внутрішньо-будинкових систем теплоспоживання соціальних споживачів.

За оцінкою фахівців, загальний ступінь зносу теплових мереж становить близько 85%, а з терміном експлуатації понад 25 років теплові мережі майже повністю спрацьовані. З цих причин у 2012 році виникло майже 5,8 тис. пошкоджень теплових мереж, у результаті чого порушувалось теплопостачання більше 32 тис. багатоквартирним житловим будинкам та соціальним споживачам.

Теплову енергію виробляють, транспортують та розподіляють по 28,5 тисячі кілометрів теплових мереж (у двотрубному обчисленні) 519 теплопостачальних організацій різних форм власності від 8,6 тисячі джерел теплової енергії.

Підприємства теплокомуненерго виробляють більше половини всієї теплової енергії, яка генерується в країні, і забезпечують дві третини всього населення теплом та суттєво впливають на стан та динаміку соціально-економічних взаємовідносин у регіонах і країні загалом. Проте в комунальній енергетиці України існує багато проблем, що останнім часом особливо загострилися. З-поміж ключових чинників цих проблем чільне місце посідають низькі енергоефективність та якість комунальних послуг з теплопостачання, що, у свою чергу, зумовлено моральним і фізичним зношенням теплоенергетичного обладнання котелень і теплових мереж та браком коштів на їх модернізацію. Відсутність інвестицій у галузь призвела до значного погіршення технічного стану основних фондів, підвищення аварійності об’єктів, збільшення питомих і непродуктивних витрат на виробництво та транспортування теплової енергії та матеріальних і енергетичних ресурсів.

Інспектори Держенергонагляду активно брали участь у робочих комісіях суб’єктів господарської діяльності, за результатами роботи яких було підписано акти готовності до роботи в опалювальному періоді 6912 джерелам теплової енергії, або 81% від їх загальної кількості, та 54738 підприємствам та організаціям – споживачам теплової енергії.

Крім того, представники інспекцій у регіонах взяли участь у 400 засіданнях органів місцевого самоврядування різного рівня щодо підготовки теплових господарств до роботи в опалювальний період, на яких постійно висвітлювались усі негаразди, виявлені інспекторами у ході проведення заходів по перевірці фактичного технічного стану джерел теплової енергії та енергетичних господарств соціальних споживачів теплової енергії.

Інформація щодо стану готовності теплових господарств населених пунктів країни постійно доводилася до відома органів місцевого самоврядування та Мінрегіону України для можливості оперативного впливу та організації належної роботи з підготовки опалювальних котелень, теплових мереж, центральних та індивідуальних теплових пунктів, систем теплоспоживання об’єктів соціальної сфери країни.

Втілення зазначених заходів дало змогу інспекції Держенергонагляду здійснити повний контроль за процесом підготовки джерел теплової енергії до опалювального періоду, що у свою чергу сприяло плановому введенню у роботу котелень у країні, та включити тепло споживачам протягом 14 діб.

Лідерами в частині підготовки енергетичних господарств до роботи в опалювальний період були м. Севастополь, Полтавська, Волинська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська та Рівненська області. Найгірше така робота проводилась у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та у м. Києві.

З початком опалювального періоду інспекція Держенергонагляду водночас з поточною роботою із проведення відповідних планових заходів здійснює щоденний моніторинг проходження суб’єктами відносин у сфері теплопостачання осінньо-зимового періоду з метою своєчасного реагування на всі випадки порушень режимів теплопостачання та теплоспоживання.

Необхідно окремо зупинитися на роботі інспекції зі зверненнями фізичних та юридичних осіб щодо вирішення питань, які належать до сфери теплоенергетики. З метою роз’яснення серед населення країни стосовно діяльності інспекції, надання контактних телефонів для можливості повідомлення громадянами фактів порушень теплопостачання представники інспекцій Держенергонагляду в областях, містах Києві та Севастополі щороку, до початку опалювального періоду, здійснюють відповідні публікації у місцевих засобах масової інформації. Кожне звернення громадян та юридичних осіб береться на облік та розглядається з обов’язковим виїздом інспектора на місце.

Досвід минулих років показує, що завдяки постійному контролю з боку інспекції за якістю підготовки суб’єктами відносин у сфері теплопостачання своїх енергетичних господарств, моніторингу проходження ними опалювального періоду, співпраці інспекції з громадянами в питанні інформування про наявні негаразди в системі теплоспоживання зменшився термін усунення теплопостачальними організаціями аварій та відмов на енергетичному обладнанні майже на 20% та значно покращився рівень надання послуг населенню з теплопостачання.

На сьогоднішній день інспекція Держенергонагляду це потужний державний орган, здатний своєчасно вплинути на всі негативні процеси, які можуть виникнути в системі вироблення, транспортування, постачання та споживання енергії.

Володимир ВІХРУЩ, начальник управління теплоенергетичного нагляду