45-та Мала Рада МГО «Козацтво Запорозьке»

Протокол 45-ї Малої Ради МГО «Козацтво Запорозьке» (МР МГО КЗ)

12 жовтня 2013 року Подільський район міста Києва

Членів Малої Ради –101 козака,

з них присутні – 67 члена Ради.

Запрошених – 28 козаків

Президія Ради

Голова президії: – Верховний отаман України та Діаспори, Гетьман козацтва Запорозького, маршал козацтва Дмитро Сагайдак (надалі маршал Сагайдак). Члени президії: Голова Ради Генеральних кантаржих, генерал-командор Василь Ясний; Генеральний кошовий отаман МГО КЗ, адмірал козацтва Євген Шкабара; Начальник Генерального штабу МГО КЗ, маршал козацтва Петро Чуваєв; Похідний священик МГО КЗ, протоієрей Микола Потоп, Похідний священик Древлянського округу протоієрей Микола Харчук; Похідний священик Одеського округу, протоієрей Анатолій Шаповал; Почесний козак МГО КЗ, генерал-командор Олексій Порошенко.

Священики молитвою благословили присутніх на успішну роботу Малої та Верховної козацької Рад. Потім був виконаний Гімн України та Гімн МГО КЗ. Мала Рада (МР) розпочала свою роботу.

На початку засіданням МР, маршал Сагайдак повідомив про неможливість бути, з поважних причин, на Радах Генеральний суддя – Ярослав Банчук. Після чого було затверджено склад делегації на покладання вінків до пам’ятного знаку увіковічення пам’яті загиблих козаків під горою, що прилягає до вул. Кайсарова. (генерали козацтва Борт та Бацманов, а також генерали Властов, Кожушко, Півченко).

Маршал Сагайдак повідомив про прибуття Повноважної делегації козаків з братньої Білорусі і їх участь в Верховній Козацькій Раді. Також, в роботі Рад прийматимуть участь козаки з Угорщини та з Росії. Нажаль, козаки з Польщі не змогли прибути, але підтвердили готовність прибути на Водохрещенську Раду з відвідуванням Древлянського округу МГО КЗ. Маршал Сагайдак довів до учасників Ради –

Порядок денний 45-ї Малої Ради:

1.Вступне слово та виступ Гетьмана козацтва Запорозького, маршала козацтва Дмитра Сагайдака – «Про прийняття Порядку денного 24-ї ВКР МГО КЗ».

2.Виступ начальника Генерального штабу МГО КЗ, маршала козацтва Петра Чуваєва – «Звіт про виконання Плану основних заходів МГО КЗ за три квартали 2013 року».

3.Інформація Гетьмана козацтва Запорозького, маршала козацтва Дмитра Сагайдака – «Пропозиції щодо ротації Тимчасових членів ВКР МГО КЗ».

Перше питання: Маршал Сагайдак нагадав присутнім про іменинників цього дня та найближчих днів. Зовсім недавно, на початку вересня місяця, відбулася 44-а (Вереснева) МР, на яку збираються отамани всіх структурних підрозділів та Генеральної старшини МГО КЗ для обговорення конкретних питань життєдіяльності організації. Також мають право бути присутніми на ціх Радах, за попереднім погодження з Генеральною канцелярією, Почесні козаки. Прикладом може бути, присутність сьогодні на Радах генералів Олексія Порошенка та Юрія Властова.

Направленість тієї Ради – наведення порядку в структурних підрозділах МГО КЗ. Приймалось багато рішень. Одне з них – про виведення з реєстру МГО КЗ козаків, що не сплачують членські внески. Ця дія, з виведення козаків з лав МГО КЗ, більш всього направлена на тих, хто приховує своє перебування в інших козацьких організаціях, подекуди і не в одній, а тому не мають повноцінну спроможність приймати участь в життєдіяльності МГО КЗ та сплачувати членські внески. Так, вони потрапляючи під оману інших псевдо-козацьких організацій, де членські внески на першому етапі не вимагалися, але через два – три роки, як показує практика, суми внесків в цих організаціях стали в рази більші, аніж в МГО КЗ. Прикладом такої «організації» може бути Рада засновників лицарського ордену Івана Сірка, яка «заснована» в літку 2010 року людьми, які не мали, тоді і зараз, юридичного статусу та «керували» (вірніше дурили) зареєстрованими громадськими організаціями. Тому сьогодні на виконання рішень 44-ї МР мною видано Наказ № 75 де розписано введення Змін до Внутрішніх положень МГО КЗ (Положень) який ми сьогодні затверднемо рішенням 45-ї МР.

Отаман Генеральної канцелярії, в своєму виступі на засіданні ВКР, надасть більш детальну інформацію по деяким питанням. Одним з них є впорядкування в ГК МГО КЗ, документації Структурних підрозділів. Оскільки ми не державна установа, де за недодержання Статуту існують різні процедури стягнень від фінансових до адміністративних та кримінальних наслідків, а в нашому (козацькому) випадку, звітність є доказовими документами діяльності чи бездіяльності козака або структурного підрозділу. Так, друкування в козацькому віснику дає можливість «відкривати очі» людям про події, а декому доносити рішення Рад, наприклад про позбавлення звання, яким ті вихваляються.

Маршал Сагайдак надав пояснення що таке термін «зміна», а що – «доповнення» до Внутрішніх статутів та Положень МГО КЗ. Внутрішні документи в МГО КЗ розробляються та затверджуються рішенням Верховної козацької Ради (ВКР), кардинальні доповнення (нова редакція) до них також затверджуються рішенням ВКР, незначні доповнення, тлумачення (Зміни) затверджуються рішенням МР.

Таким чином, з відправленням рішень Рад, було поставлено до відома усіх козаків про провадження звання «генерал-командор», що активно використовується, біля двох років, Міжнародним корпусом офіцерів запасу (МКОЗ) та Міжнародною поліцейською Асоціацією. У них це звання надається особам, які не були генералами в Державних силових структурах. Перевага в розробці такого звання належить МГО КЗ від того часу, коли з вересня 2009р. почала працювати комісія ГК МГО КЗ по розробці нової редакції Положення «Про козацькі звання в МГО КЗ». Це реакція на намагання групи депутатів ВРУ заборонити носіння козацького Однострою, нагород та козацьких звань через прийняття відповідних змін до Законів України. Людина, яка передала МКОЗ, після Покрови 2011р., інформацію про майбутнє введення нових козацьких звань в МГО КЗ отримала за це вищи нагороди від МКОЗ. Також вона, через свого депутата ВРУ, який входив до групи депутатів силовиків, ініціювала прийняття в першому читанні Закону України про «Камуфло».

Маршал Сагайдак сказав що тільки в Козацтві Запорозькому козацький полковник має свій ранг в «Табелі о рангах та чинах» з часу Петра І.

Маршал Сагайдак нагадав про свої розпорядження щодо надання електронних адресів отаманів та Генеральної старшини тому що це впливає на своєчасність відправки їм службової інформації та запрошень на Ради. Так, з 101 члена Малої Ради, не всі прибувають на засідання. Існує певний «стрижень» постійних присутніх, а інші запевняють про те, що не володіли інформацією. Кворум в 52 козака є завжди і цього вистачає для прийняття рішень. Це досить гарно, коли козак готується до Ради, попередньо вивчаючи оперативно надіслані йому електронною поштою документи.

Були певні запитання від отаманів, стосовно підвищення членських внесків з приводу яких маршал Сагайдак дав роз’яснення, щодо сум членських внесків: з 2000 року всі генерали сплачували 42 гривни за місяць. Тоді ще не було маршалів та генералів козацтва, а було: – 97 генерал-осавулів, 42 генерал-хорунжих та 12 генерал-полковників. У 2003 році була проведена індексація де членський внесок МГО КЗ для генерал-осавула став 40 грн, генерал-хорунжого – 50 грн, генерал-полковника – 60 грн, а їх загальна кількість стала 414 козаків. Час плине, а тому цьогорічна індексація генеральських внесків на 10 грн, є необхідною дією.

Генеральна канцелярія МГО КЗ (ГК МГО КЗ) активно почала наводити порядок усіх галузях нашої діяльності. Незабаром буде випущений збірник з прийнятими рішеннями всіх козацьких Рад МГО КЗ від 2003 року. Це буде уособлений документ для користування Отаманами та Генеральною старшиною МГО КЗ. Маршал Сагайдак надав інформацію про проведення 30 вересня 2013р. організаційної Ради Одеського округу МГО КЗ та представив Володимира Томашевського обраного отаманом округу з присвоєнням йому звання генерал-осавула.

Маршал Сагайдак озвучив та запропонував затвердити Порядок денний 24-ї ВКР МГО КЗ.

Ухвалили:

1.1. Затвердити Наказ № 75 з переліком змін до Внутрішніх положень:

1.1.1. «Про звання в МГО КЗ» щодо зміни назви козацького звання на генерал-командор замість – генерал-полковника;

1.1.2. «Про нагороди в МГО КЗ» в п.4.4 стає 4.3, п.4.5 стає 4.4 а п.4.5. в зміненій редакції;

1.1.3. «Про членство в МГО КЗ» п. 3.4, в зміненій редакції;

1.1.4. «Про членські внески в МГО КЗ» п.п. 1.2 (щодо тарифу) та п. 5 в зміненій редакції.

Голосували: «За» – 62, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

1.2. Затвердити Порядок денний 24-ї Верховної козацької Ради МГОК З:

1.2.1. Виступ начальника Генерального штабу МГО КЗ, маршала козацтва Петра Чуваєва – «Звіт про виконання Плану основних заходів МГО КЗ за три квартали 2013 року».

1.2.2. Інформація Гетьмана козацтва Запорозького, маршала козацтва Дмитра Сагайдака – «Пропозиції щодо ротації членів ВКР МГО КЗ».

1.2.3. Інформація Генерального писаря МГО КЗ, генерала-хорунжого Григорія Шевченка – «Про проведення реєстрації місцевих козацьких осередків».

1.2.4. Доповідь Головного кошового отамана, Євгена Шкабари – «Про фінансово-економічну діяльність та статус сплати членських внесків в 2013 році».

1.2.5. Різне.

1.2.6. Заключне слово Гетьмана козацтва Запорозького.

Голосували: «За» – 62, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Друге питання: Начальник Генерального штабу МГО КЗ, маршал козацтва Петро Чуваєв, взявши благословення у святих отців, привітав шановних козаків з наступаючим святом Покрови Пресвятої Богородиці і з Днем козацтва України. Побажав всім здоров’я і плідної роботи. Ми кріпнемо, на то ми Козаки. Маршал Чуваєв, нагадав про своє звернення на минулій 44-ій МР з проханням щодо своєчасного подання звітів проведення заходів на місцях. На жаль, не всі отамани прислухались до порад. Робити аналіз, без 100% подачі інформації від усіх структур МГО КЗ, досить складно. Більшість отаманів, відносяться відповідально до роботи, спрямованої на активізацію відродження і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій КЗ. Значну роль мають народні традиції, звичаї, досвід, погляди, норми поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління. Краща робота проводилась в наступних округах: Древлянському, Київському, Житомирському, Волинському, Чернігівському, Придністровському, Природо-Правозахисному. В паланках:

Білоцерківській, Миколаївській, Сумській. Броварській Січі, Луганському полку. В куренях: Броварському і Тетіївському. Маршал Чуваєв, подякував наступним отаманам та генералам: Леонідові Дем’янчуку, Ярославу Возному, Петру Олешку, Валерію Колоші, Валерію Сопко, Сергію Півченко, Олександру Пилипенко, Віктору Ляху, Анатолію Іноземцеву, Василю Мишку, Олегу Нескорову, Василю Яненко та ін. козакам, що брали участь у цих заходах. Заходи, зазначені за три квартали 2013 року, в основному, виконані.

Маршал Чуваєв нагадав, що роботи на високому рівні проводяться в Тетіївському курені Леонідом Данчуком, разом з адміністрацією, педагогічним персоналом шкіл. Така ж робота проводиться і в Сумській паланці Віктором Ляхом, де діти пришли в цьому році до школи, в єдиній формі козачка. Від отаманів залежить і організація в роботи з молоддю. Козакам потрібно повсякчасно проводити роботу по взаємодії з адміністрацією на місцях, з духовенством. Це три основні «кити» виховання молоді.

Разом з позитивними показниками діяльності, нормативно-статутні документи до сих пір не вивчені керівниками МГО КЗ на місцях. Про це свідчать надісланні до ГК МГО КЗ, замість подань на присвоєння звання та на нагороди, прості списки, клопотання.

Існує положення про нагороди і козацькі звання. Так вчинили отаман Славутської паланки, адмірал-командор Василь Сидор та отаман Миргородського полку генерал-командор Василь Маловічко, подавши тільки перелік нагород і звань.

Що стосується звітів, то звіт не повинен бути «відпискою», так як це зробив генерал-хорунжий Кобеляцького куреня Микола Скрильник. «Вміла готувати, та не вміла подавати». Не одного звіту не надійшло від Січеславського округу. Зразковим є звіт отамана Окремого Броварського куреня Петра Гутника, з фотоілюстрацією. Отаман Луганського полку, систематично інформує ГК МГО КЗ про проведенні заходи. Своєчасно подає звіти і представник по Черкащині, генерал-хорунжий Валерій Сопко, що перевіз за сприянням заступника Голови обласної ради генерал-хорунжого Василя Касяна Козацьку чайку зі Львова до Черкас для військово-патріотичного виховання козацьких джур та дітей Черкащини в козацькому дусі.

Також маршал Чуваєв повідомив що 25 листопада 2013 року буде освячено Хрест на могилі загиблих козаків на вул. Кайсарова в Голосіївському районі м. Києва. Це дата загибелі козака Владислава Банчука.

Ухвалили:

2.1. Вважати план заходів МГО КЗ за три квартали 2013 року виконаним. Роботу, проведену у структурних підрозділах МГО КЗ, за цей період 2013 року визнати задовільною.

Голосували: «За» – 62, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Трете питання: Маршал Сагайдак вказав за час, між Водохрещинської та Покровською Радами, помер генерал Руслан Агрба, перейшов до складу Почесних козаків, отримавши звання «Герой Козацтва» генерал Михайло Товстиженко, пішов «за власним» бажання Юрій Миргородський, а також за відсутність, на прозі двох років, на засіданнях ВКР як постійного її члена Івана Клочка, а також тимчасових: Бориса Василенка, Олександра Ткача пропонується вивести їх зі складу членів ВКР. Ввести до складу ВКР замість Постійних членів до рішення наступної 6-ї Великої Ради МГО КЗ тимчасовими членами: Олександра Савченка, Валерія Колошу, Віктора Кривозуба, Михайла Тютюника та замість тимчасових: Іллю Гребельного, Артема Артеменко, та нового представника по Тернопільський області Євгена Сцібана.

Ухвалили:

3.1. Пропонувати ВКР вивести зі складу:

3.1.1. Постійних членів Верховної козацької Ради МГО КЗ: померлого Агрба Руслана Карбійовича, Почесного козака Товстиженко Михайла Павловича, вибулого за власним бажання Миргородського Юрія Миколайовича, відсутнього, на прозі двох років, на засіданнях ВКР Клочка Івана Олексійовича;

3.1.2. Тимчасових членів ВКР МГО КЗ: відсутніх, на прозі двох років, на засіданнях ВКР: Василенка Бориса Олексійовича, Ткача Олександра Олексійовича.

3.2. Пропонувати ВКР ввести до її складу:

3.2.1. на правах Тимчасових членів ВКР, до рішення по ним наступною Великою Радою: Савченка Олександра Миколайовича, Колошу Валерія Петровича, Кривозуба Віктора Марковича, Тютюника Михайла Федоровича;

3.2.2. Тимчасовими членами ВКР: Гребельного Іллю Вікторовича, Артеменко Артема Олександровича, Сцібана Євгена Григоровича.

Голосували: «За» – 67, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Порядок денний 45-ї МР вичерпано. В зв’язку з затримкою прибуття делегації з Білорусі, маршал Сагайдак запропонував начальнику Генерального штабу зачитати звернення Верховного отамана Всебілоруського Козацтва Миколи Єрковича до Дмитра Сагайдака, отаманів та братів козаків в якому піднімається питання щодо створення 28 вересня 2013 року ООО «Казачий Торговий Дом», направленого на поліпшення експортно-імпортних економічних стосунків. При прибутті отамана, буде надано додаткову інформацію з перших вуст з конкретизацією.

Щоб не гаяти часу до приїзду Миколи Єрковича, слово було надано представникові Гетьмана по Угорщині, козацькому полковнику Георгію Данкаі, який побажав всім доброго здоров’я і подякував Дмитру Сагайдаку за честь бути обраним представником і спілкування щодо історичних взаємостосунків. Було вказано з чого почнеться діяльність в Угорщині, а почнеться вона з чищення рядів козаків МГО КЗ в Угорщині. З історичних розмірковувань і за наявності досвіду в роботі міждержавного напрямку, представник побажав перенести свій досвід на виконання поставлених перед ним завдань, зміни поглядів та установлених догм до козаків зі сторони співвітчизників. Вивчення історії Угорського народу, дало змогу найти давній прошарок козаків, з якого представник і почне відтворення козацтва. Цей прошарок називається «Хайду», фонетично «Хойду», тобто гайдамаки. І чому ж не зв’язати цих потомків козаків з козацтвом Запорозьким? На це і буде направлена діяльність, під егідою МГО КЗ і дотримуванням статутних документів. Далі Представник Гетьмана козацтва Запорозького по Угорщині Георгій Данкаі дав деталізацію запланованих дій.

В зв’язку прибуттям козацької делегації Білорусії була об’явлена перерва на 15 хвилин до почату засідання 24-ї ВКР

Верховний отаман України та Діаспори, Гетьман Козацтва Запорозького

маршал козацтва Дмитро САГАЙДАК

Генеральний писар МГО КЗ, Отаман Генеральної канцелярії МГО КЗ,

генерал-хорунжий Григорій ШЕВЧЕНКО